Lid worden

Je kunt lid worden van SV Bon Boys door je aan te melden bij de ledenadministratie. Daar kun je een opgaveformulier krijgen. Het opgaveformulier (printversie) kun je hier downloaden. 

 

De geprinte versie kun je inleveren bij Anja Trooster (of mailen naar: administratie@bonboys.nl) Eventuele afmelding werkt op dezelfde manier door dit te mailen naar de ledenadministratie.

 

Mocht je vragen hebben dan kan een mail worden gestuurd naar: administratie@bonboys.nl. Als je lid wordt van SV Bon Boys, word je ook automatisch lid van de KNVB. Nieuwe leden die 16 jaar zijn dienen een geldig kopie van een ID kaart of paspoort in te leveren. Is er sprake van een overschrijving, dan dient men eerst contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris van de huidige club. Als men van Bon Boys wil overschrijven naar een andere club, dient men contact op te nemen met administratie@bonboys.nl

Contributie

De betaling van de contributie kan alleen via een automatische incasso. De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Bij het invullen van het aanmeldformulier machtigt ondergetekende sv Bon Boys Haaksbergen tot het innen van het lidmaatschap, de financiële afhandeling van tuchtzaken en de bijdrage voor het kledingfonds. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor de lopende contributieperiode verschuldigd. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Informatie over de contributie kan verkregen worden bij de penningmeester. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (september 2017) is een jaarlijkse verhoging van 2% vastgesteld. Voor het seizoen 2023/2024 gelden de volgende tarieven:
LeeftijdscategoriePer maand (10x)Per jaar
Senioren€ 23,29€ 232,90
Jeugd <19 <18 < 17€ 18,30€ 183,00
Jeugd <16 <15< 14 <13 <12€ 17,77€ 177,70
Jeugd <11 <10 <9 < 8€ 16,07€ 160,70
Jeugd en Kids <7€ 12.89€ 128,90
Kabouters <6€ 5,38€ 53,80
Zaalvoetbal€ 13,10€ 131,00
35+€ 13,10€ 131,00
Steunend€ 6,63€ 66,30

Adreswijziging

Verhuisd, ander telefoon nummer of wijziging van persoonlijke gegevens. Om misverstanden te voorkomen kunt u wijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie of secretaris. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar administratie@bonboys.nl.

Opzeggen als lid

Opzeggen als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Mondeling en/of schriftelijk doorgeven aan een leider of trainer is dus NIET toegestaan en zal NIET in behandeling worden genomen. Is er sprake van overschrijving naar een andere club dan dient dit voor 15 juni te geschieden. Nadere informatie over overschrijvingen kan verkregen worden bij de secretaris.

Overschrijving

Indien een speler/speelster overschrijving wil naar een andere vereniging dan dient de aanvraag voor 15 juni van het lopende seizoen binnen te zijn bij de ledenadministratie. Dit geldt alleen voor senioren en junioren. Voor overige pupillen is een pupillenverklaring nodig, welke wordt afgehandeld door de ledenadministratie.